"Cevher.Tk | Müzik,Film,Video,Oyun | Genel Blogu" hakkında yararlı bilgiler.

http://www.cevher.tk/

konu: Cevher.Tk | Müzik,Film,Video,Oyun | Genel Blogu (Google Sidewiki'de görüntüle)

“İşte Biz De Varız 2-Kız Teknik ve Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması”nın finali Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde düzenlendi. MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Törene, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İstanbul Valisi Muammer Güler katıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde düzenlenen “İşte Biz De Varız 2-Kız Teknik ve Meslek Liseleri ve Çok Programlı Liseler Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması”nın finaline katıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, her yarışmada birinci olmanın amaçlandığını belirterek, “Ama öyle yarışmalar var ki sadece katılma başlı başına bir başarıdır” dedi.

Emine Erdoğan, dünyadaki her şeyin baş döndürücü hızla değiştiğini, değişime ayak uyduranların öne çıktığı, değişime direnenlerin ise geri kaldığı bir çağın yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Çocukluğumuzda, mektubun adresine bir haftada ulaşması bir hız göstergesiydi. Bugün ise bilgisayarlarımızın başında çok uzak coğrafyalardaki yakınlarımızla birbirimizi duyarak ve görerek, eş zamanlı olarak yazışarak iletişim kurabiliyoruz. Bundan 30-40 yıl önce kapının önünde günlerce postacının gelmesini bekler, fakat sıkılmazdık. Şu anda ise bilgisayarda bir web sayfasının açılması birkaç saniye gecikse, bunu yavaşlık olarak görüyor ve sabırsızlanıyoruz. Bilginin, haberin ve paranın son derece hızlı yer değiştirdiği böyle bir dönemde yerel değerlerimizi koruyarak şartlara uyum sağlamak ve bu sayede ayakta kalmak zorundayız. Millet olarak tarihin her döneminde günceli yakalamak ve dönemin şartlarına uyum sağlamak konusunda dinamik bir toplumsal yapıya sahip olduk.”

Değişimin, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yapısının ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığını dile getiren Emine Erdoğan, “Bizim insanımız, kendi öz değerlerini, kendi öz kültürünü, aile yapısını, örf ve ahlakını muhafaza
ederek değişimi her zaman yöneten ve yönlendiren olmuştur” dedi. Emine Erdoğan, bilgi ve iletişim çağında Türk gençlerinin değişime hızlı şekilde ayak uydurduklarını ve değişime yön verdiklerini gördüğünü anlatarak, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere de seslenen Erdoğan, şunları kaydetti: “Sizler, köklü bir tarihin, engin bir kültürün, bilimde ve sanatta çok ileri noktalara ulaşmış bir medeniyetin mensuplarısınız. Sizin tarihiniz, dünyaca ünlenmiş bilim ve sanat erbaplarının eserleriyle süslenmiş bir tarihtir. Sizler, Yunus Emre gibi şaire, Mevlana gibi nice gönül insanına, Sinan gibi nice mimara, Mehmet Akif gibi düşünürlere, Fatma Aliye Hanım gibi yazarlara sahip bir gelenekten geliyorsunuz. Sizler Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve Mustafa Kemal gibi devlet adamlarının izinden gidiyorsunuz. Öyleyse sizin öz güveniniz tam olmalı. Sizin cesaretiniz ve girişimciliğiniz tüm dünyaya örnek olmalı.”
Emine Erdoğan, büyüklere düşen görevin, gençlerin yeteneklerini açığa
çıkarmak olduğunu vurgulayarak, “Asli gayemiz; dünyaya açık, ufku geniş, özgür düşünceli, sorgulama ve muhakeme yeteneğine sahip, fikirlerden beslenen ahlaklı bireyler yetiştirmek olmalıdır. Son dönemde Türkiye, yaptığı atılımlar ve
gerçekleştirdiği reformlarla bu gayeye her zamankinden daha fazla yaklaştı” diye konuştu.

Eğitime ve eğitim altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını dile getiren Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülke genelinde 150 bine yakın yeni derslik açılırken, okullarımız bilgisayar sınıflarıyla, kütüphanelerle ve spor salonlarıyla donatılıyor. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan, dünya geneline 100 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye, büyüyen ve gelişen ekonomisinin ihtiyaç duyduğu elemanlarını da artık dünyayla yarışan meslek okullarından sağlıyor. Bugün artık Türkiye'nin her şehrinde en az bir tane üniversite bulunuyor.”


Emine Erdoğan, özellikle çevre bilincinin geliştirilmesi açısından yarışmada yer alan projelerin her birinin ayrı önem taşıdığını vurgulayarak, ayrıca bu projelerin gelecek kuşakların daha temiz bir havayı teneffüs etmeleri açısından büyük bir değere sahip olduğunu kaydetti.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğrencilerin yaratıcı, yenilikçi, özgür düşünen, hayal eden ve girişimcilik ruhuna sahip bireyler olarak yetişmesi amacına en güzel şekilde hizmet eden bu yarışmanın finalinde bulunmaktan dolayı çok büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu söyledi. Gençlerin hayatın her alanında var olma ve potansiyellerini gerçekleştirme kararlılığını en kısa yoldan ama güçlü bir biçimde duyuran “Biz de varız” sloganının anlamlı ve önemli olduğunu belirten Bakan Çubukçu, bu sloganın kız öğrenciler tarafından da güçlü bir şekilde dile getirilmesini ayrıca önemsediğini vurguladı.

Bakan Çubukçu, ülkenin önemli sorun alanlarından birini oluşturan kadın istihdamını daha yukarı çekebilme konusunda kız çocukları için mesleki eğitimin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Çubukçu, şunları kaydetti: “AB'ye üye ülkelerde kadınların istihdama katılma oranları gün be gün artarken, ülkemizde tam aksi bir gelişme yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri, kadınların eğitimsiz ve niteliksiz iş gücü olmalarıdır. Hepimiz bilmekteyiz ki kadınların sesinin, sözünün daha güçlü bir şekilde toplumda yankı bulduğu, güçlü aktörler olarak toplumsal hayatta yer aldıkları bir Türkiye, daha demokratik, daha özgür ve refahiçinde bir Türkiye olacaktır. Böyle bir geleceğe bizi taşıyacak en önemli unsur ise eğitimdir.”

Bakan Çubukçu, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin eğitimli ve nitelikli iş gücünü öne çıkardığını, daha az eğitilen ya da hiç eğitilmeyen kadınların ise doğal olarak hem istihdamın hem de toplumsal yaşamın dışında kaldığını ifade etti. Dolayısıyla kız çocuklarının yüzde 100 okullaşmasının yanında, eğitimin tüm basamaklarında yer alması gerektiğini dile getiren Bakan Çubukçu, “Ayrıca güçlü, öz güven sahibi, başarılı, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar olarak topluma ve insanlığa kendi katkılarını yapmaları en büyük hedeflerimizden biri olmalıdır” dedi.

Bugün finali gerçekleştirilen yarışmayı da bu büyük hedefe doğru atılan sayısız güzel adımdan biri olarak gördüğünü anlatan Bakan Çubukçu, “Çünkü gençlerimizin o muazzam potansiyellerinin projelere, fikirlere ve başarı hikayelerine dönüşmesi için bilgilenmeye, bilinçlenmeye, cesaretlendirilmeye ve teşvik edilmeye ihtiyaçları var. Bugün burada elemeleri geçip ödül almaya hak kazanan gençlerimizin hayatında belki de bu yarışma ileride yazacakları başarı hikayelerinin ilk kıvılcımı olacak ve her zaman yollarını aydınlatacak” diye konuştu.

Nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması, dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünün artmasında mesleki ve teknik eğitimin hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çubukçu, bu doğrultuda temel amaçlarından birinin, eğitimin iş gücü talebine duyarlılığın artırılması ve iş gücü piyasasında talep edilen nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi olduğunu söyledi.


Mesleki ve teknik eğitimin genel eğitim içindeki oranının 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yüzde 28 iken, 2008-2009 eğitim öğretim yılında yüzde 43'e yükseldiğini söyleyen Bakan Çubukçu, “Tabii ki mesleki eğitimin önünde bazı engeller var. Özellikle yükseköğretime geçişte uygulanan ağır katsayı koşulları, mesleki eğitimin tercih edilmesinde maalesef olumsuz bir bariyer olarak gençlerimizin önünde duruyor. Özellikle bununla ilgili düzenlemeler olduğunda Milli Eğitim Bakanı olarak şunu söyledim: Bir gencin hayallerinin önüne, geleceğinin önüne set çekilmesi ile bir ülkenin geleceğinin önüne set çekilmesi arasında bir fark göremiyorum. Zira bugün ortaöğretime başlarken çeşitli nedenlerle mesleki eğitimi tercih eden, daha sonra çeşitli nedenlerle bu tercihinden vazgeçen gençlerimiz söz konusu” diye konuştu.

Bakan Çubukçu ayrıca, AB uyum sürecinde mesleki teknik öğretimin ortaöğretim içindeki payını yüzde 65'e çıkarabilmek için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydederek, bu durumun, meslek liselerine olan talebin artmasına ve ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacağını anlattı. Bu yarışmanın, mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin girişimcilik ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatındaki ağırlıklarının artması amacıyla düzenlendiğini ifade eden Bakan Çubukçu, “Yarışmanın toplumda oluşturmaya çalıştığı farkındalığın iki temel boyutu bulunuyor. Bunlardan birincisi, mesleki eğitimin önemini vurgulamak, diğeri ise girişimciliğin ortaöğretim düzeyinde gençlere kazandırılması gereken bir vizyon olduğudur. Yarışmanın sadece meslek lisesi öğrencilerine sunulan bir fırsat olması da ülkemizde mesleki eğitimin önemsenmesi ve geliştirilmesine yönelik güçlü bir vurgu olarak okunabilir” şeklinde konuştu.

Bakan Çubukçu, 49 ilden 174 projenin katıldığı yarışmada 20 projenin ilk elemeyi geçip İstanbul finaline katılmaya hak kazandığını belirterek, şöyle devam etti: “Ülkemizde gençlerin, özellikle genç kızların ve kadınlarımızın eğitime duydukları ihtiyaç göz önüne alındığında Bakanlık olarak üzerimize düşen görevi tam manasıyla yerine getirmek en büyük hedeflerimizden biri. Bugün finalini yaptığımız yarışma gibi benzer etkinliklerin, proje ve iş birliği protokollerinin bu hedefe çok büyük katkı sağladığını belirtmek gerekir. Bu duygularla, geleceğimizi aydınlık yarınlara taşıyacak gençlerimizi sektörle aynı platformda buluşturan, mesleki anlamda ufuklarını genişleten, yaratıcılık ve girişimciliklerini geliştirerek kendilerini her türlü ortamda ifade edebilme becerisini kazanmalarına yardımcı olan bu organizasyonda emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyorum.”

İstanbul Valisi Muammer Güler de Türkiye'nin gelişme yolunda gereksinim duyduğu en büyük gücün eğitim olduğunu söyledi. Vali Güler, çağdaşlaşmanın ve ekonomik kalkınmanın temel dayanağı olan eğitimin Türkiye için de en önemli ve en öncelikli konuların başında geldiğini belirterek, “Hükümetimizin birinci önceliği eğitimdir. İstanbul İl Özel İdaresinin kaynaklarının önemli payı eğitime ayrılmaktadır. Ülkemizde mesleki eğitimin payının artırılması yönünde devletimizin yaptığı girişimler İstanbul'da en güzel ifadesini buluyor. Mesleki eğitimin payı olarak baktığımızda İstanbul, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor” diye konuştu.

İstanbul'da 57'si kız meslek olmak üzere toplam 242 mesleki eğitim okulunda yaklaşık 283 bin öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Güler, “Kız teknik öğretim okullarımızda ise 130 bin kız öğrencimiz var ve yaklaşık 2 bin 400 öğretmenimiz de bu hizmeti vermeye çalışıyor” dedi.


İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Jessica Hand da 3 yıllık bir çalışma çerçevesinde bugün yarışmanın ikincisinin gerçekleştirildiğini söyledi. Hand, yarışmada temel amacın, mesleki eğitim veren okullarda eğitim düzeyini yükseltmek olduğunu belirterek, bu yıl yarışmaya Türkiye genelinden 256 okulun katıldığını kaydetti. Final sürecinin 3 gündür devam ettiğini anlatan Hand, bugün ise finale kalan 8 ekibin sunum yapacağını dile getirdi.

Hand, yarışmada birinci olan ekibin, Kingston Üniversitesi tarafından İngiltere'de düzenlenecek ''Girişimcilik Kampı''na katılma hakkı elde edeceğini, ikinci olan ekibin diz üstü bilgisayar, üçüncü olan ekibin de fotoğraf makinesiyle ödüllendirileceğini bildirdi.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut da bu kadar ilginç ve önemli bir yarışmada üniversite olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Erkut, Özyeğin Üniversitesinin küçük bir üniversite olduğunu ama girişimci bir üniversite oldukları için böyle bir aktiviteye katıldıklarını anlattı. Öğrencilere üniversitede girişimcilik dersleri verdiklerini belirten Erkut, üniversite olarak girişimciliğe, özellikle de kadın girişimcilere çok önem verdiklerini vurguladı.

Erkut, artık girişimciliğin eğitimle desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, “Buraya geldiğimde teknolojiyi zorlayan fikirlerle karşılaştım. Bu çok güzel. Bizim girişimci gençlere ihtiyacımız var. Bu nedenle sizleri destekliyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü Emine Kıraç da öğrencilerin girişimcilik ruhlarıyla burada oluşturdukları ürünler sayesinde ileride kendi fabrikalarını, mağazalarını oluşturabilecek bilgi ve deneyim kazanabileceklerini söyledi.

Etkinliğe, Başbakan Erdoğan ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile çok sayıda kişi kutlama mesajı gönderdi.

Yarışmada 8 finalist ekibin sunumlarını yapmasının ardından jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu Manisa Salihli Kız Teknik ve Meslek Lisesi ekibi birinci, Kayseri Kız Teknik ve Meslek Lisesi ekibi ikinci, Ümraniye Kız Teknik ve Meslek Lisesi ekibi de üçüncü oldu.

Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de okul yaptıran hayırseverlere, Ağaoğlu My City Hotel'de düzenlenen törenle, plaket ve onur belgesi verildi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 21. yüzyılda dünya ekonomisinin bilgi ve eğitimi ön plana çıkardığını söyledi.
İstanbul Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de okul yaptıran hayırseverlere, Ağaoğlu My City Hotel'de düzenlenen törenle, plaket ve onur belgesi verildi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 21. yüzyılda dünya ekonomisinin bilgi ve eğitimi ön plana çıkardığını söyledi.

Eğitime yapılan yatırımların, ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Bakan Çubukçu, şunları kaydetti: “Hükümetimiz her ne kadar en büyük bütçeyi eğitime ayırsa da ülkemizin eğitim ihtiyaçlarının sadece merkezi bütçe imkanlarıyla çözülemeyeceği açıktır. Siz değerli hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarına da ihtiyaç duymaktayız. Hele İstanbul gibi çekim merkezi olan ve Anadolu'dan göçün yoğun olarak yaşandığı bir ilimizde gittikçe artan eğitim ihtiyaçlarının, siz değerli bağışçılarımızın katkılarıyla çözüleceğine inanıyorum.”

Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında temel unsur olan, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye eleman gücünün yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çubukçu, bu nedenle günümüzde tüm toplumların iş gücüne ve insan kaynaklarına yatırım yapma yarışında olduklarını söyledi.

Bakan Çubukçu, gelişmiş ülkeler arasında yer almak, onlarla bütünleşmek isteyen Türkiye'nin elindeki en önemli kaynağın genç ve dinamik nüfusu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yeni okul yapımlarının yanında ek binalar, spor salonları, çeşitli düzenlemeler ile beraber arsa, bina, eğitim araç ve gereç bağışlarının hayırseverlerce devam ettirildiğini belirten Bakan Çubukçu, 2003'ten itibaren İstanbul Valiliği ile hayırseverler arasında imzalanan protokollerle toplam 385 okulda 6 bin 683 derslik yapıldığını, bu derslikler için 1 milyar 239 milyon 503 bin lira katkı sağlandığını anlattı.

İstanbul Valisi Muammer Güler de, son 6 yılda İstanbul'a kazandırılan derslik sayısının 40 binden 60 bine çıkarıldığını belirterek, “Her 3 okuldan biri siz bağışçılar tarafından yapıldı” dedi.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız da, İstanbul’un eğitimine katkı yapan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, kente yeni okul ve derslik kazandıran hayırseverlere Bakan Çubukçu tarafından plaket ve onur belgesi verildi.

Törende, Ümraniye Müzik Öğretmenleri Topluluğu konser verirken, Bakan Çubukçu, konserin ardından öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sbs Yaklaşıyor

Posted on 02:48 by Interesting

Sbs Yaklaşıyor Artık Hazırlıklara Sımsıkı sarılma zamanı ...


Burdan tüm öğrencilere çok çalışmalarını tavsiye ediyoruz.

Tüm Sbs Öğrencilerine Başarılar Dileriz !

Yönetim

2010 8.Sınıf Sbs Sınavı Tarihi

Posted on 04:38 by Interesting

-Seviye Belirleme Sınavı (8inci sınıf)


- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (8'inci sınıf)

2010/SBS-8

Sınavı Tarihi:

05 Haziran 2010'dur.
Sınava Katılacak Öğrencilere Başalılar Dileriz
8. Sınıf Sbs Sonuçları

7.Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Tarihi

Posted on 04:35 by Interesting

Seviye Belirleme Sınavı (7nci sınıf)

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (7'nci sınıf)

2010/SBS-7

Sınav  Tarihi

06 Haziran 2010 'dur.

Sınava Katılacak Öğrencilere Başalılar Dileriz

7. Sınıf Sbs Sonuçları

6. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Tarihi

Posted on 04:30 by Interesting

-Seviye Belirleme Sınavı (6'ıncı sınıf)

- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (6'ncı sınıf)

Sınavlarının Tarihi
12 Haziran 2010 'dur

Sınava Girecek Öğrencilere Başarılar Dileriz

6.Sınıf Sbs Sonuçları